#procesbegeleider #leefomgeving #participatie

Vinkenhorst vernieuwd

Het dorpshuis de Vinkenhorst in Godlinze is sterk verouderd en aan vernieuwing toe. Ook wil het bestuur de functie van het dorpshuis verbreden tot een echte huiskamer van het dorp. 

Het bestuur van dorpshuis de Vinkenhorst heeft samen met de inwoners uit het dorp een ambitieus plan opgesteld: ‘Vinkenhorst Vernieuwd’. Het bestuur heeft me gevraagd ze te ondersteunen bij de fondsenwerving en voorbereiding van het plan. Ik ondersteun het bestuur bij het opstellen van het projectplan, het relatiemanagement richting betrokken partijen, de fondsenwerving en de pr rondom het plan. 

Maarhuizen 3, 9951 TB Winsum (Groningen). © Mayke Zandstra 2021.