Experiment Krewerd

Zou het ook anders kunnen in het aardbevingsgebied? In Krewerd denken ze van wel. De bewoners van Krewerd nemen het heft in eigen handen op weg naar een trots en toekomstbestendig dorp. 

Het Experiment Krewerd wil de aardbevingsproblematiek ombuigen tot een kans. De inwoners willen de versterkingsoperatie en de energietransitie als aanleiding nemen om het dorp in een keer toekomstbestendig te maken. Waar de versterkingsoperatie overal vastloopt en nauwelijks van de grond komt, wil Krewerd als klein overzichtelijk dorp proefobject zijn om aan te tonen dat dingen op een andere betere manier wel van de grond komen. Als procesbegeleider ondersteunde ik de dorpscoöperatie en de inwoners van Krewerd om dit experiment tot een succes te maken.

Experiment Krewerd gaat aan de slag met de volgende experimenten:

  • Een bottom-up aanpak
  • Een versnelde versterkingsaanpak
  • Elke bewoner zijn eigen architect
  • Energietransitie op dorpsniveau 
  • Versterking, dorpsvernieuwing en energietransitie onlosmakelijk met elkaar verbonden

In mijn tijd in Krewerd vervulde ik een belangrijke schakelfunctie tussen de bewoners en de dorpscoöperatie enerzijds en de betrokken instanties zoals gemeente Delfzijl en Nationaal Coördinator Groningen anderzijds. Ook werkten we in samenwerking met stedenbouwkundige Sacha Schram van HKB aan een integraal dorpsplan en de bijbehorende aanvraag bij het Nationaal Programma Groningen. Ik bewaakte de voortgang van het experiment en zorgde voor de juiste verantwoording richting de betrokken partijen.

Lees meer op de website van Experiment Krewerd

Maarhuizen 3, 9951 TB Winsum (Groningen). © Mayke Zandstra 2024.