#leefomgeving #projectleider #participatie

Elk dorp een duurzaam dak

Voor de leefbaarheid en vitaliteit van een dorp is een ontmoetingsplek voor inwoners van essentieel belang. Met het programma ‘Elk dorp een duurzaam dak’ ondersteunden we in dorpen in de negen aardbevingsgemeenten om ontmoetingsplekken toekomstbestendig te maken. 

Het programma bood een financiële bijdrage die ingezet kan worden voor bouwkundige maatregelen in het gebouw, bijvoorbeeld om het gebouw duurzamer te maken. Het programma is onderdeel van het leefbaarheidsprogramma Kansrijk Groningen. Namens Groninger Dorpen was ik als projectleider was ik verantwoordelijk voor het opstellen van de inhoudelijke criteria, een goed proces in de dorpen, heldere communicatie richting de dorpen en betrokkenen, een verantwoorde besteding en verdeling van de beschikbare middelen en een goede verbinding met andere lopende programma's in het gebied, zoals het programma Bouwkundig Versterken. Daarnaast was ik met name actief in de dorpen. We ondersteunden dorpen bij het maken van een plan en boden procesbegeleiding. Uiteindelijk hebben zo'n 70 dorpshuizen gebruik gemaakt van het programma. 

Maarhuizen 3, 9951 TB Winsum (Groningen). © Mayke Zandstra 2021.