#co-creatie #leefomgeving #participatie #projectleider

Dorpsvernieuwing Woltersum

Hoe zorgen we ervoor dat dorpen echt sterker uit de versterking komen? In Woltersum werkt de gemeente Groningen samen met de inwoners in co-creatie aan de toekomst van het dorp. 

Samen met de inwoners van Woltersum heb ik vanuit de gemeente Groningen aan de toekomst van het dorp gewerkt met als resultaat een integrale aanpak zodat het dorp sterker uit de versterking komt. In een proces van co-creatie werkten we gezamenlijk ambities én concrete plannen uit op de thema's wonen, verkeer, openbare ruimte, gemeenschap en voorzieningen.

De gemeente Groningen wil dat dorpen sterker uit de versterking komen. Hiervoor is een integrale dorpsagenda opgesteld die perspectief biedt op de toekomst van het dorp en richting geeft aan de (versterkings)opgaven. Vanuit het Nationaal Programma Groningen is er 2,6 miljoen beschikbaar gesteld voor de dorpsvernieuwing in Woltersum. 

Mijn rol als projectleider was erop gericht om inwoners te betrekken en te ondersteunen om mee te denken over de toekomst van hun dorp/omgeving, zodat ze zich eigenaar voelen van de dorpsagenda. Daarnaast stuurde ik de integrale projectgroep aan, coördineerde ik de dorpstafel en de onderliggende werkgroepen en was ik verantwoordelijk voor het opstellen van de dorpsagenda. 

Wat mijn werkstijl typeert in dit project is dat ik er vooral voor probeer te zorgen dat het ook echt een plan van het dorp is, dat de inwoners zich betrokken voelen en voldoende in positie worden gebracht om hun inbreng te leveren. Zo werkte ik één middag per week in het dorpshuis in het dorp. Ik probeerde ook een goede schakel te zijn tussen de betrokkenen en de gemeente en de inwoners en tussen de verschillende betrokken domeinen. 


Maarhuizen 3, 9951 TB Winsum (Groningen). © Mayke Zandstra 2021.