Dorpsdemocratie Onderdendam

Hoe organiseer je jezelf als dorp in een sterk veranderende samenleving met steeds meer losse activiteiten en initiatieven en een gemeente die steeds groter wordt? Onderdendam worstelde met deze vraag en was op zoek naar een toekomstbestendig model voor dorpsdemocratie.

Het project dorpsdemocratie heeft als doel een Onderdendams model te ontwikkelen voor het nemen van besluiten samen met het dorp. En daarnaast het vormen van een gezamenlijke stem van het dorp naar buiten toe. Bijvoorbeeld richting de gemeente, fondsen of andere partijen. Het dorp heeft Maartje ter Veen van Studio Marcha en mij gevraagd om met hen samen dit model te ontwikkelen. 

Onderdendam heeft de wens om zich naar buiten toe te kunnen vertegenwoordigen als één collectief zonder daarbij de individuele belangen van de verenigingen en stichtingen in de weg te staan. Maar hoe voelt iedereen zich daarin vertegenwoordigd en hoe ga je om met thema’s waarin het dorp verdeeld is? En hoe verdeel je het dorpsbudget van de gemeente in goede samenspraak met elkaar?

Begin 2022 leverden we de werkbak 'Samen werken aan je dorp of wijk' op waarmee we de bewoners van Onderdendam een handige samenvatting meegaven van het materiaal dat we met hen samen hebben ontwikkeld. En daarnaast dient dit als methodiek voor andere dorpen of wijken die met dezelfde vraag worstelen. 

Maarhuizen 3, 9951 TB Winsum (Groningen). © Mayke Zandstra 2024.