Projecten

Experiment Krewerd

Zou het ook anders kunnen in het aardbevingsgebied? In Krewerd denken ze van wel. De bewoners van Krewerd nemen het heft in eigen handen op weg naar een trots en toekomstbestendig dorp. 

Meer over Krewerd

Dorpsdemocratie Onderdendam

Hoe organiseer je jezelf als dorp in een sterk veranderende samenleving met steeds meer losse activiteiten en initiatieven en een gemeente die steeds groter wordt? Onderdendam worstelt met deze vraag en is op zoek naar een toekomstbestendig model voor dorpsdemocratie.

Meer over Onderdendam

Enne Jans Heerd

In 2013 op een camping in de Ardennen ontstond de droom van mij en Gijs om samen een plek van betekenis te creëren. Een bouwplaats zagen we voor ons waar ontwikkeld en beleefd kan worden. Op de Enne Jans Heerd vonden we een plek die vraagt om een nieuwe toekomst en waar wij onze droom willen verwezenlijken. 

Meer over Enne Jans Heerd

Vinkenhorst vernieuwd

Het dorpshuis de Vinkenhorst in Godlinze is sterk verouderd en aan vernieuwing toe. Ook wil het bestuur de functie van het dorpshuis verbreden tot een echte huiskamer van het dorp. 

Meer over Vinkenhorst Vernieuwd

Gespreksleider Dorpentoer Weg uit de stad

De laatste jaren lijkt er een groeiende beweging te ontstaan van jonge, ondernemende mensen die naar het platteland trekken. Steden worden onbetaalbaar, het platteland biedt (letterlijk) ruimte om dromen te verwezenlijken. De film ‘Weg uit de stad’ volgt twee stellen die deze stap genomen hebben. Gekoppeld aan de film organiseert de Stichting Beeldlijn een dorpentoer door het Groninger Platteland. 

Meer over Weg uit de stad

Dorpsvernieuwing Woltersum

Hoe zorgen we ervoor dat dorpen echt sterker uit de versterking komen? In Woltersum werkt de gemeente Groningen samen met de inwoners in co-creatie aan de toekomst van het dorp. 

Meer over Woltersum

Elk dorp een duurzaam dak

Voor de leefbaarheid en vitaliteit van een dorp is een ontmoetingsplek voor inwoners van essentieel belang. Met het programma ‘Elk dorp een duurzaam dak’ ondersteunden we in dorpen in de negen aardbevingsgemeenten om ontmoetingsplekken toekomstbestendig te maken. 

Meer over Elk dorp een duurzaam dak
Maarhuizen 3, 9951 TB Winsum (Groningen). © Mayke Zandstra 2021.